เบอร์ฉุกเฉิน

แจ้งเหตุร้าย

 • แจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย191
 • แจ้งอัคคีภัย สัตว์อันตรายเข้าบ้าน199
 • กองปราบปราม1195

ภัยพิบัติ

 • สายด่วนกรมป้องกันและ
  บรรเทาสาธารณภัย1784
 • ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
  (แผ่นดินไหว น้ำท่วม พายุ สึนามิ)1860, 192
 • ศูนย์บริการข่าวอากาศ
  กรมอุตุนิยมวิทยา1182
 • ศูนย์สนับสนุนการปฏิบัติการ
  ฉุกเฉินสารเคมี1650
 • ศูนย์ปลอดภัยทางน้ำ
  เหตุด่วนทางน้ำ1199
 • ศูนย์ปลอดภัยคมนาคม
   1356
 • สายด่วนกรมทางหลวง
   1586
 • สอบถามเส้นทางน้ำท่วม
  ตำรวจทางหลวง1193

เหตุขัดข้อง ไฟฟ้า-ประปา

 • การไฟฟ้านครหลวง1130
 • การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค1129
 • การประปานครหลวง1125
 • การประปาส่วนภูมิภาค1662

สายด่วนบริการทางการแพทย์

 • หน่วยแพทย์กู้ชีพ กทม.
   1555
 • สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
   1669
 • ศูนย์ส่งกลับและรถพยาบาล
  กรมตำรวจ1691

ประสานงานขอความช่วยเหลือ

 • ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐ
  เพื่อประชาชน1111
 • สถานีวิทยุ จส.100
   1137
 • สถานีวิทยุ สวพ.91
   1644
 • สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน
   1677