งานเปิดตัวเกมสายฟ้าตะลุยน้ำท่วมในวันที่ 11 มกราคม 2557 ณ งานวันเด็ก สนามเสือป่า กรุงเทพฯ